NEWS       

21/08/11

Na heel wat bloed, zweet, tranen en slapeloze nachten (letterlijk dan ;)) en een nieuwe pc. Is onze nieuwe site dan eindelijk van de grond geraakt. Het was niet gemakkelijk moet ik zeggen ;). Petje af voor al die website builders.

Na heel wat hulp van onze host giga serving, help mij-forums en het www in het algemeen is het mij (Kim) toch gelukt om ze volledig zelf van de grond te krijgen. En ik ben er toch wel fier op ;)!

Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om nog wat mensen te bedanken:
* Black creek valley voor de goeie tip mbt de hosting.

*Gerard en Els, onze goeie vrienden en eigenaars van Indy van het eerste nest. Steeds klaarstaand met prachtige foto's! Ook hun grenzeloze interesse in onze site, honden en leven... Echt, bedankt jullie zijn familie geworden!
*Last but not least onze handlers: Herman, Shari (van pelcawald kennel - zie links) en Suzy (suzyhof kennel - zie links). Zonder jullie waren we nergens.

After a lot of blood shedding, sweat, tears and sleepless nights (literal) and a new laptop our new site is finally up and running. It wasn't easy I have to say ;). Respect to all those website builders!

With a lot of help of our host Giga serving, help me - discussion groups and the www in general I (Kim) succeeded in creating it on my own. And I'm quit proud of it ;).

I would like to take this opportunity also to thank some special people:
*Black creek valley for the great tip about the hosting.
*Gerard and Els, our good friends and owners of Indy of the first litter. Always ready to take beautiful pictures! Also with there endless interest in our site, dogs and life... Really thank you guys! You've become family to us!
*Last but not least our handlers: Herman, Shari (kennel pelcawald - look at our links) and Suzy (kennel Suzyhof - look at our links). Without you guys we wouldn't be nothing!

04/02/11

We hebben eindelijk goed nieuws gekregen ivm vruchtbare periode van Aika... Ze bewees alweer dat de loopsheid echt met bloed getest moet worden ;). Na een 8-tal keren bloed te nemen hebben we eindelijk de geschikte datum ... 6 -7 en 8 februari! THE DAYS...

Finally we received some good news concerning the fertil period of Aika... She proved again that you can't go on counting the days and really need to test with blood. After about 8 blood withdrawals we finally got the date which is best to mate... 6 - 7 and 8 February! THE DAYS...

03/12/10

Rico (Jamie) heeft vandaag een nieuwe thuis gevonden bij Robin uit Hilversum. We wensen hen vele mooie jaren toe en gaan onze knappe Rico hier thuis missen!

 Rico (Jamie) has found a new home with Robin in Hilversum. We wish them many great years and will miss our handsome Rico.

01/12/10

Sneeuwpret

Klik om het album te openen

 
 

07/03/10

Met spijt in het hart hebben we vandaag moeten afscheid nemen van onze 5 lieve schatten. We weten wel zeker dat ze allemaal een gouden mandje gevonden hebben!

Jari, Jamie en Jerry-Lee vertrekken naar Nederland.

Jana en James blijven in België.

Jony blijft hier bij ons. Ze is onze trots en symboliseert alle moeilijkheden die we overwonnen en is een prachtig nakomelingetje van onze trots Aika. Op deze manier zal er altijd een deeltje Aika in onze kennel blijven ter herinnering aan alle vooroordelen van sommige Duitse herder fokkers tov RISH stambomen.

Zo herinneren we ons het voorval toen we Aika net hadden in de kringgroep te Aalst, waar iedereen vol lof over haar was tot ze hoorden welk type stamboom ze had. We werden zelfs niet meer bekeken, neen eerder buiten gekeken! Tijd werd er niet in ons gestoken, want dat was toch verloren moeite...

Gelukkig zijn ze niet allemaal zo en hebben we intussen onze stek gevonden in de kringgroep te Grimbergen waar we steeds goed ontvangen zijn en waar ze ons met raad en daad bijstaan.

Wij kunnen bewijzen en hebben reeds bewezen dat deze honden even goed en zelfs nog beter de rasstandaard evenaren als sommige honden met LOSH stambomen!

 Today we had to say goodbye to our 5 sweet puppies. We do know for sure they all have found a golden basket.

Jari, Jamie en Jerry-Lee leave for Holland.

Jana en James stay in Belgium.

Jony stays with us. She's our pride and symbolises all the difficulties we overcome and is a beautiful daughter of our pride Aika. In this way we will always have a part of her in our kennel as a memory to all the prejudices of some German shepherd breeders according to RISH pedigrees.

In this way we will remember the occasion when we first had Aika at the 'kringgroep' at Aalst. Everyone praised her until they heared what kind of pedigree she had. They didn't even look at us twice, no we felt like they wanted us to leave! No time was spend in Aika, it wasn't worth it.

Luckely they're not all the same and in the meantime we found our home at 'kringgroep' Grimbergen where we were always welcomed really well and where they help us in every way possible.

We can proof and have allready proved that these dogs equal as good or sometimes even better than LOSH dogs!

08/01/10

Aika is vandaag mama geworden van 6 gezonde pups. 4 reutjes en 2 teefjes. Helaas is er 1 reutje dood geboren.

Faika has become mom for the second time of 6 healthy puppies. 4 males and 2 females. Unfortunatly 1 male was stillborn. 

05/12/09

Wij hebben een nieuwe aanwinst! Isis Von der Ghemazwinger is een deeltje van ons gezin geworden!

 We have a new addition in our kennel! Isis von der Ghemazwinger is a part of our family now.


17/11/09

De Eurodogshow in Kortrijk is minder dan verwacht gegaan. 4e plaats ZG. We zijn meer gewoon van ons vedet. Het lopen kon beter, maar het is grotendeels ons fout door te weinig training en te lange pauze. We geven ons weer ten volle na het vertrekken van de pups. Allesinds bij deze keurmeester gaan we niet meer terug. Ze had zeker niet moeten winnen, maar het was iets of wat 'uitgekocht' en niet fair tov andere honden die wel een hogere plaats hadden verdiend!
Wel een dikke proficiat aan Suzy met de CAC van haar hond!
Momenteel zijn we ook aan het rondkijken voor uitbreiding van onze kennel. Zondag nemen we een kijkje bij von der Ghemazwinger voor een teefje uit de combinatie Parma aus dem Aurum Zwinger en Peik vom Holtkämper Hof.

The pedigree dogshow in Kortrijk didn't go as well as we would expect. 4the place very good. We expect more of our girl. Her running could go better, but in the first place this is our fault, because of to little training en to long of a break. After the leave of the puppies we will start again training with full force. Anyhow we will never take part again at a show with his pedigreedog inspector. She shouldn' have won that's for sure, but it was more or less 'bought of' and not fair on others who did deserve more!
We would like to congrats Suzy with gaining CAC with her dog!
At the moment we're also looking for expanding our kennel. Sunday we will check out a litter with parents Parma aus dem Aurum Zwinger and Peik vom Holtkämper Hof.
 
06/11/09

Morgen wordt onze Aika gedekt door Denver vom Haus Santo. Als alles goed gaat verwachten we de pups rond 8 januari.

Tomorrow Aika will be mated by Denver vom Haus Santo. If everything goes according to plan we expect the pups round the 8th of January.
 
22/10/09

Op 15 november nemen we deel aan de 46ste rashondententoonstelling te Expo Kortrijk. Allen daarheen om te supporteren ;).

November the 15th we take part at the 46st pedigree dogshow at the expo of Kortrijk. Everyone in that direction to support us ;).
 
06/07/09

Onze lieve schat Illias is vandaag vertrokken naar Sint-Truiden. We wensen hen al het beste toe en gaan hem ongelofelijk missen!

Our sweet, liitle Illias left today with his new owners to Sint-Truiden. We wish them all the best and will miss him incredible.
 
06/07/09

Kennelnaam ontvangen!
Voortaan gaan we door het leven als 'Van Calistohof'!!!
We kozen voor de naam Calisto, omdat deze als betekenis 'de mooiste' heeft. Hiermee maken we een kleine nuance naar onze knappe meid Faika waarmee we de fok van het Calistohof zullen starten in jan 2010.

Kennelname received!
From now one we're called 'Van Calistohof'!!!
We chose the name Calisto, because it has the meaning 'the most beautiful'.
With this we make a little mark to our beautiful girl Faika with who we will start the breeding program in jan 2010.
 
 
23/05/09

Onze 7 pups hebben bijna allemaal hun weg naar hun nieuwe baasjes gevonden. Alles is goed verlopen, enig minpuntje is dat reu 3 (omgedoopt tot Illias) nog wat langer bij ons moet verblijven aangezien de persoon die hem ging nemen door omstandigheden op zijn beslissing is teruggekomen. Ook Nana is nog eventjes bij ons aangezien haar baasjes vandaag in het huwelijksbootje stappen (Proficiat!).
 
Graag willen we ook al een nieuwe nestaankondiging doen!
Gepland nest jan 2010 - Faika met reu ? (we zijn druk in onderhandelingen, maar wat vast staat is dat het ook een reu zal zijn met zwart/ bruine kleur). Van zodra de reu bekend is zal dit ook gemeld worden. We zoeken sowieso een reu met A heupen.
Er werd reeds optie genomen op eerste keuze teef. Zij zal bij ons blijven.
Optie nemen is steeds mogelijk. Voorschotten worden pas betaald bij definitieve zekerheid van pups.
Pups zullen stambomen hebben.
 
Our 7 puppies all found their way to a new boss. Evrything went well. The only downside is that male 3 (now named Illias) will stay a little longer with us as the person whe reserved him changed his mind. Also Nana is with us a little longer as her new bosses will marry today. Congrats!

Also we would like to make a new litter announcement!
Planned litter Jan 2010 - Faika with male? (we're busy negociating, but what is set is that it will be a male with a black/brown color). as soon as the male is set it will be announced. We're searching a male with A hips.
The first option is taken on female first choice. She will stay with us. Options are still possible. Downpayments will be asked when we are certain of puppies.
Puppies will have pedigrees.
 
18/04/09

Ook het voorlaatste teefje heeft zijn thuis gevonden het gaat richting Genk! We hebben alletwee wat een dubbel gevoel... Langs de ene kant zijn we gelukkig dat ze allemaal hun plaatsje gevonden hebben (en bij goeie mensen!), maar langs de andere kant is het voor ons nu echt gedaan. Het gaat stilletjes zijn als ze allemaal weg zijn :(...

 Also the 3rd female is reserved and she's going to Genk! We're both having a double feeling... One one side we're happy that they all found a home (and with good people), but on the other hand for us it's really done now. It will be so quiet when they're all gone :(...

16/04/09

Laatste teefje is besproken. Het gaat naar mijn collega en manager richting Ath! We verwachten veel foto's :D.

 Last Female reserved. She's moving to my collegue and manager in Ath! We're expecting many pictures :D.

15/04/09

Vandaag de dierenarts geweest voor de ontworming. Alles in orde. Het worden echte 'deugenieten'. De afspraak is gemaakt voor de chip. Woensdag 30 april komen ze inenten en chippen. We kunnen al niet meer wachten!

Gisteren werd er ook gebeld voor het voorlaatste teefje vast te leggen. We verwachten deze mensen zaterdag.

Today the vet has visited again for another deworming. Everything is oke. The really become little rascals. The appointment is set for the chips. Wednesday 30th of April the will chip and vaccinate. We can't hardly wait.

Yesterday we also received a call to reserve the 3rd female. we expect them Saturday.
 
12/04/09

Laatste reutje besproken. Het blijft in de buurt (Wieze)!

Last male reserved. It stayes locale (Wieze)!
 
08/04/09

Vandaag is het tweede reutje besproken. Het gaat richting Welle!
Op reutje drie werd ook al een optie genomen. Definitief nieuws hierrond tegen zondag!

Today the second male is reserved. He's going to Welle! Someone was also interested in male 3. Further news about this by Sunday.

 
01/04/2009

Pups zijn momenteel 2 weken oud! De oogjes gaan stilletjes aan open en ze proberen ook rond te lopen op de 4 poten, wat erg grappige taferelen meebrengt :). 
De dierenarts is vandaag langs geweest en alles is oke... Ze zijn rond en gezond :D. Ze heeft ook de pups voor de eerste keer ontwormd en mama Aika voor de tweede keer. Over 14 dagen komt ze terug checken!
Nieuwe foto's te vinden onder Nesten!

Currently the puppies are 2 weeks old! The eyes are slowely opening and they're trying to move around, which looks very funny :). The vet checked them all and everything is oke... There big and healthy :D. She also has dewormed the puppys for the first time and mommy Aika for the second time. Within 2 weeks she will check them out again.
New pictures under litters.
 
31/03/2009

1 Teefje is ook besproken! Het blijft in de streek... nl Aalst!

1 Female reserved! She stayes in the neighbourhood... Aalst.
 
28/03/2009

Aanvraag tot kennelnaam ingedient en bijdrage betaald. Het kan nog tot 4 maanden duren! We zijn benieuwd wat het wordt!!!

Application for our kennelname send and bill paid. It can take up to four months! We're so curious which name will be accepted.
 
27/03/2009

Nieuwe foto's beschikbaar onder nesten! Reeds 1 reutje besproken en deze zal zijn thuis vinden in Belsele!

New pictures available under litters! 1 Male reserved and it will move to Belsele!
 
18/03/2009

Geboorte van ons eerste nestje pups uit de combinatie Grigoris van Boykesbos en Faika.
4 teefjes en 3 reutjes.

Birth of our first litter out of the combination Grigoris van Boykesbos and Faika.
4 Females and 3 males.